MẶT BÍCH

VAN CÔNG NGHIỆP

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC

PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG

thông tin liên hệ
Hotline

0902 539 362 - 0902 490 838

PHỤ KIỆN ỐNG NHỰA

Mặt bích PPR FS
Mặt bích PPR FS
Rắc co ren ngoài PPR FS
Rắc co ren ngoài PPR FS
Vòng đệm PPR FS
Vòng đệm PPR FS
Co thu PPR FS
Co thu PPR FS
Nút bít PPR FS
Nút bít PPR FS
Nối ren trong PPR FS
Nối ren trong PPR FS